KONTINGENT

Tilmelding og betaling af kontingent foregår via intra.
  
Der ydes ikke søskenderabat i kontingent men der fejes kun svarende til 1 medlem pr. familie 
 
Kontingentet for de normale træningshold indeholder følgende:
 • Træning på is i perioden ca. 1. september til ca. 1. april
 • Off-ice er et supplement til træningen på is for alle hold, skøjteskolen undtaget.
 • Programlægning og musik, fra Funfree holdet og op.
 • Soloundervisning i forbindelse med programlægning.
 • Mental træning for K og M løbere.
 • Spinner træning for Funfree, K og M hold.

Derudover skal der påregnes udgifter til:

 • Konkurrencer
 • Træningslejre
 • Mærkeprøver
 • Træning udenfor sæson (fra 1. april til 1. september)
 • Betaling for ekstra træningstilbud f.eks Camps
Differentieret kontingent - se nærmere beskrivelse under tabellen
 • Alle medlemmer forventes at hjælpe med forskellige opgaver i løbet af en sæson. Alle medlemmer skal optjene 15 point ved at hjælpe. Dog gives rabat til familier med flere medlemmer, da de 15 points gælder pr. familie uanset antal medlemmer. Nye medlemmer er fritaget de første 3 måneder.
 • Opgaver vil løbende blive lagt ind i intra, hvor der også vil fremgå hvor mange points der tildeles for de forskellige opgaver. 
 • Fritagelse fra at hjælpe kan købes for 4.000 kr, men vi opfordrer alle til at hjælpe, da hjælpen fra størstedelen af medlemmerne er nødvendig for klubben. 
 • Den største opgave i løbet af sæsonen er at feje efter elite hockeykampe. Der optjenes 1 point pr. fejer pr. kamp og en fejning forventes at tage 1-1,5 time. 
 • Fejere skal mindst være fyldt 14 år, skal kunne løfte opgaven og unge forventes at følges med forældrene.
 • Medlemmet kan tilmelde 4 fejere til samme kamp
 • Medlemmet kan stå tilmeldt til 2 fejninger af gangen.
 • Ved opdeling af kontingent tillægges 10% oveni kontingentet.
 
 
Kontingenter 2020-2021
Kontingenterne dækker over perioden 1. september - 1. april. 

Skøjter kan lejes af klubben for 500 kr./sæson. Der betales forud for en hel sæson og penge kan ikke refunderes.
Klubbens skøjter må kun bruges til undervisning og konkurrencer.  
Leje af sikkerhedspandebånd 100 kr.
Køb af sikkerhedspandebånd 500 kr. (købes i intra under "butik")
Leje af metalskab for medlemmer med egne skøjter der kommer direkte fra skole og til træning.

Skøjteskolen:
1 ugentlig træning: 989,40 kr.
2 ugentlige træninger: 1417,80 kr.

Voksenholdet: 
1 ugentlig træning: 989,40 kr.
2 ugentlig træning: 1417,80 kr.
Voksenholdet åbent is kan tilkøbes: 285,60 kr.

Funskate       
3 x is + 1 off ice: 2289,90 kr.
2 x is + 1 off ice: 1861,50 kr.
Funskate/Funfree åben is kan tilkøbes: 428,40 kr.

Funfree:
5 x is + 1x off ice + Spinner: 3972,90 kr.
Funfree 2, level up kan tilkøbes: 571,20 kr.
Funskate/Funfree åben is kan tilkøbes: 428,40 kr.
Gul
7 x is + 2 x off ice + Spinner + Mentaltræning: 6369,90 kr.
Gul, level up kan tilkøbes: 428,40 kr.
Gul/Rød åben is kan tilkøbes: 428,40 kr.

Rød med et program
8 x is + 2 x off ice + Spinner + Mentaltræning: 7145,10 kr.

Rød med to programmer (Kun M løbere) 
9 x is + 2 x off ice + Spinner + Mentaltræning: 8042,70 kr.
Morgentræninger (Tilbydes Funfree, Gul og Rød hold) + samme tilbud til Multisports klasserne
1 is pas: 428,40 kr.
VGIE 1, 
4 is pas + 2 off ice: 2896,80 kr.
Tilkøb af ekstra træninger fra fredag-søndag:1570,80 kr.
VGIE 2,
3 is pas + 2 off ice: 2896,80 kr.
Tilkøb af ekstra træninger fra fredag-søndag: 2427,60 kr.
Gæstebesøg af løbere fra andre klubber 100 kr pr. træningspas. Aftales med bestyrelsen på vojensskoejteklub@gmail.com
 
Kontingent betales for en hel sæson og kan ikke refunderes.
Ved indmeldelse efter 1. december reduceres kontingentet svarende til starttidspunkt og skøjteleje halveres.
Hvis der i løbet af sæsonen rykkes til et dyrere hold, får løberen en ekstra opkrævning for de måneder der trænes på det nye hold.
 

Differentieret kontingent

Ved generalforsamlingen i 2011 blev det besluttet at indføre differentieret kontingent, således at hvis man hjælper i klubben med at gøre rent efter ishockey-kampe, betaler man den lave kontingentsats. Hvis man ikke hjælper i klubben, betaler man den høje kontingentsats.

Skøjteklubben har en god indtægt ved at gøre rent i SE-Arena efter ishockeykampe, og den indtægt er en af forudsætningerne for at klubben - med et forholdsvist lavt medlemstal - alligevel har råd til at have en fuldtids professionel træner. Derfor er det også vigtigt for klubben og løberne, at forældrene bakker op om denne indtjeningsmulighed.

Alle medlemmer indgår i forskellige hjælpeopgaver. Man har hjælpe forpligtelse, når man har deltaget i træningen på is i 3 måneder.

Man skal i sæson 2020-21 optjene 15 points i løbet af en sæson. Bestyrelsen kan til enhver tid revurdere antallet af points pr. medlem både op eller ned, hvis det viser sig nødvendigt. 

Nye løbere, som starter midt i en sæson, nedsættes i points for sæsonen, svarende til det antal måneder, som der er tilbage af sæsonen.
Hjælpen tælles pr. familie. Hvis man har mere end et barn, der går til kunstskøjteløb, skal man stadig kun optjene 15 points. 
Tilmelding sker via klubbens intrasystem, som alle medlemmer bliver oprettet i.
Den høje kontingentsats udgør: almindelig kontingentsats + 4000 kr.

Kontingent betales altid forud

Kontingent betales for en hel sæson ad gangen og må forventes at skulle betales i løbet af august måned, lige efter indmeldelse eller efter nærmere anvisning fra bestyrelsen. Kontingentrestance medfører, at man ikke får lov til at træne. Kontingentet er incl. kontingent til Dansk Skøjte Union på kr. 275.
Det er muligt, at få delt sit kontingent op i flere rater, men ved tilmelding binder man sig til en hel sæson og hermed betaling for hele sæsonen. 

Udmeldelse skal ske skriftligt til VSK’s bestyrelse
Ved udmeldelse refunderes indbetalt kontingent ikke.