KONTINGENT

Tilmelding og betaling af kontingent foregår via intra.
  
Der ydes ikke søskenderabat i kontingent men der fejes kun svarende til 1 medlem pr. familie 
 
Kontingentet for de normale træningshold indeholder følgende:
 • Træning på is i perioden ca. 1. september til ca. 1. april
 • Off-ice er et supplement til træningen på is for alle hold
 • Programlægning og musik
 • Soloundervisning i forbindelse med programlægning

Derudover skal der påregnes udgifter til:

 • Konkurrencer
 • Træningslejre
 • Mærkeprøver
 • Træning udenfor sæson (fra 1. april til 1. september)
 • Betaling for ekstra træningstilbud
Differentieret kontingent - se nærmere beskrivelse under tabellen
 • Alle medlemmer forventes at hjælpe med forskellige opgaver i løbet af en sæson. Alle medlemmer skal optjene 15 point ved at hjælpe. Dog gives rabat til familier med flere medlemmer, da de 15 points gælder pr. familie uanset antal medlemmer. Nye medlemmer er fritaget de første 3 måneder.
 • Opgaver vil løbende blive lagt ind i intra, hvor der også vil fremgå hvor mange points der tildeles for de forskellige opgaver. 
 • Fritagelse fra at hjælpe kan købes for 4.000 kr, men vi opfordrer alle til at hjælpe, da hjælpen fra størstedelen af medlemmerne er nødvendig for klubben. 
 • Den største opgave i løbet af sæsonen er at feje efter elite hockeykampe. Der optjenes 1 point pr. fejer pr. kamp og en fejning forventes at tage 1-1,5 time. 
 • Fejere skal mindst være fyldt 14 år, skal kunne løfte opgaven og unge forventes at følges med forældrene.
 • Medlemmet kan tilmelde 4 fejere til samme kamp
 • Medlemmet kan stå tilmeldt til 3 fejninger af gangen.
 OBS bemærk at kontingenter og træningsmængde endnu ikke er opdateret for holdene.  
Hold sæson 17/18  
Kontingentet indeholder i normale uger følgende:
Skøjteleje på 500 kr. er ikke inkluderet
Skøjteskole  
2x istræning af 45 min  - 1.418 kr.
Tilkøb 1x off-ice 315,-
Fun skate   3x istræning af 45 min, 1 off ice - 2.168 kr. 
Fun Free    4x istræning af 45 min, 1 off ice, program - 2.810 kr. 
 
 
 
   
Konkurrence Lilla og Grøn  
4x istræning af 45 min, 1x off ice,  program. 
Mulighed for tilvalg: 
1-2 x istræning af 45 min
4 træninger - 2.871 kr.
5 træninger - 3.300 kr
6 træninger - 3.728 kr
OBS. Mulighed for tilvalg: 1 ekstra off ice af 315 kr
   
 
 
 Konkurrence Gul og Blå    
5 x istræning af 60 min, 2 x off ice, program
4.396 kr.
     
Mesterskabshold 
M med 1 program, tillæg
   
2x istræning af 60 min,1x istræning af 45 min , 1x off ice
1.892 kr.
 
Mesterskabshold
M med 2 program, tillæg
   
3x istræning af 60 min, 1x off ice, program
2.249 kr.
 
Gæstebesøg af løbere fra andre klubber 100 kr pr. træningspas. Aftales med bestyrelsen på vojensskoejteklub@gmail.com
 
 
Kontingent betales for en hel sæson. Ved indmeldelse efter 1. november reduceres kontingentet svarende til starttidspunkt og skøjteleje halveres.
Hvis der i løbet af sæsonen rykkes til et dyrere hold, får løberen en ekstra opkrævning for de måneder der trænes på det nye hold.
 

Differentieret kontingent

Ved generalforsamlingen i 2011 blev det besluttet at indføre differentieret kontingent, således at hvis man hjælper i klubben med at gøre rent efter ishockey-kampe, betaler man den lave kontingentsats. Hvis man ikke hjælper i klubben, betaler man den høje kontingentsats.

Skøjteklubben har en god indtægt ved at gøre rent i SE-Arena efter ishockeykampe, og den indtægt er en af forudsætningerne for at klubben - med et forholdsvist lavt medlemstal - alligevel har råd til at have en fuldtids professionel træner. Derfor er det også vigtigt for klubben og løberne, at forældrene bakker op om denne indtjeningsmulighed.

Alle medlemmer indgår i forskellige hjælpeopgaver. Man har hjælpe forpligtelse, når man har deltaget i træningen på is i 3 måneder.

Man skal i sæson 2018-19 optjene 15 points i løbet af en sæson. Bestyrelsen kan til enhver tid revurdere antallet af points pr. medlem både op eller ned, hvis det viser sig nødvendigt. 

Nye løbere, som starter midt i en sæson, nedsættes i points for sæsonen, svarende til det antal måneder, som der er tilbage af sæsonen.

Hjælpen tælles pr. familie. Hvis man har mere end et barn, der går til kunstskøjteløb, skal man stadig kun optjene 12 points. 

Tilmelding sker via klubbens intrasystem, som alle medlemmer bliver oprettet i.

Den høje kontingentsats udgør: almindelig kontingentsats + 4000 kr.

Kontingent betales altid forud

Kontingent betales for en hel sæson ad gangen og må forventes at skulle betales i løbet af august måned, lige efter indmeldelse eller efter nærmere anvisning fra bestyrelsen. Kontingentrestance medfører, at man ikke får lov til at træne. Kontingentet er incl. kontingent til Dansk Skøjte Union på kr. 275.
Det er muligt, at få delt sit kontingent op i flere rater, men ved tilmelding binder man sig til en hel sæson og hermed betaling for hele sæsonen. 

Udmeldelse skal ske skriftligt til VSK’s bestyrelse

Ved udmeldelse refunderes indbetalt kontingent ikke.

Skøjteleje for sæson 2017/18: 500,- kr.

Skøjterne opbevares i skøjteudlejningen og kan ikke lånes med hjem, eller benyttes til friskøjtning.