KONTINGENT

Tilmelding og betaling af kontingent foregår via intra.
  
Der ydes ikke søskenderabat i kontingent men der fejes kun svarende til 1 medlem pr. familie 
 
Kontingentet for de normale træningshold indeholder følgende:
 • Træning på is i perioden ca. 1. august til ca. 1. april
 • Off-ice fra Funskate niveau og op
 • Programlægning og musik
 • Soloundervisning i forbindelse med programlægning
 • Lejlighedsvis familieskøjtning

Derudover skal der påregnes udgifter til:

 • Konkurrencer
 • Træningslejre
 • Mærkeprøver
 • Træning udenfor sæson (fra 1. april til 1. august)
Differentieret kontingent - se nærmere beskrivelse under tabellen
 • Hvert medlem forventes at hjælpe med at feje 12 gange i løbet af en sæson. Dog gives rabat til familier med flere medlemmer, da de 12 fejninger gælder pr. familie uanset antal medlemmer. Nye medlemmer er fritaget de første 3 måneder.
 • Fritagelse fra fejning kan købes for 4.000 kr
 • Fejere skal mindst være fyldt 14 år, skal kunne løfte opgaven og unge forventes at følges med forældrene.
 • Medlemmer der hjælper klubben på andre måder kan fritages fra nogle fejninger. Som udgangspunkt skal alle dog mindst stadig feje 4 gange og bestyrelsen vurderer hvilke opgaver, der berettiger til fritagelse.
 • Medlemmet kan tilmelde 4 fejere til samme kamp
 • Medlemmet kan stå tilmeldt til 3 fejninger af gangen.
 
 
Hold sæson 17/18  
Kontingentet indeholder i normale uger følgende:
Skøjteleje på 500 kr. er ikke inkluderet
Skøjteskole  
2x istræning af 45 min  - 1.418 kr.
Tilkøb 1x off-ice 315,-
Fun skate   3x istræning af 45 min, 1 off ice - 2.168 kr. 
Fun Free    4x istræning af 45 min, 1 off ice, program - 2.810 kr. 
 
 
 
   
Konkurrence Lilla og Grøn  
4x istræning af 45 min, 1x off ice,  program. 
Mulighed for tilvalg: 
1-2 x istræning af 45 min
4 træninger - 2.871 kr.
5 træninger - 3.300 kr
6 træninger - 3.728 kr
OBS. Mulighed for tilvalg: 1 ekstra off ice af 315 kr
   
 
 
 Konkurrence Gul og Blå    
5 x istræning af 60 min, 2 x off ice, program
4.396 kr.
     
Mesterskabshold 
M med 1 program, tillæg
   
2x istræning af 60 min,1x istræning af 45 min , 1x off ice
1.892 kr.
 
Mesterskabshold
M med 2 program, tillæg
   
3x istræning af 60 min, 1x off ice, program
2.249 kr.
 
Gæstebesøg af løbere fra andre klubber 100 kr pr. træningspas. Aftales med bestyrelsen på vojensskoejteklub@gmail.com
 
 
Kontingenter gælder for en hel sæson. Ved indmeldelse efter 1. november reduceres kontingentet svarende til starttidspunkt og skøjteleje halveres.
Hvis der i løbet af sæsonen rykkes til et dyrere hold, får løberen en ekstra opkrævning for de måneder der trænes på det nye hold.
 
Ved sæsonstart - eller umiddelbart efter indmelding - udsendes en faktura med kontingent + evt. skøjteleje.
 
Træning i forårssæsonen 2018 (incl. evt. ekstra træning på is efter 1. april 2018) beregnes i et separat kontingent, som opkræves i april. Dette kontingent fastlægges først i starten af 2018, da det er afhængigt af, hvilken træning vi kan tilbyde.

Differentieret kontingent

Ved generalforsamlingen i 2011 blev det besluttet at indføre differentieret kontingent, således at hvis man hjælper i klubben med at gøre rent efter ishockey-kampe, betaler man den lave kontingentsats. Hvis man ikke hjælper i klubben, betaler man den høje kontingentsats.

Skøjteklubben har en god indtægt ved at gøre rent i SE-Arena efter ishockeykampe, og den indtægt er en af forudsætningerne for at klubben - med et forholdsvist lavt medlemstal - alligevel har råd til at have en fuldtids professionel træner. Derfor er det også vigtigt for klubben og løberne, at forældrene bakker op om denne indtjeningsmulighed.

Alle medlemmer indgår i fejeforpligtelsen. Man begynder sin fejeopgave, når man har deltaget i træningen på is i 3 måneder. Fejere skal være mindst 14 år og skal kunne løfte opgaven.

Man skal i sæson 2017-2018 feje 12 gange i løbet af en sæson. Bestyrelsen kan til enhver tid revurdere antallet af fejninger pr. medlem, der er nødvendigt for at opfylde vores fejeopgave for Sønderjyske Elite.

Nye løbere, som starter midt i en sæson, og som har 3 måneders fejefri, nedsættes til antal fejninger pr. sæson, svarende til det antal måneder, som der er tilbage af sæsonen.

Hjælpen tælles pr. familie. Hvis man har mere end et barn, der går til kunstskøjteløb, skal man stadig kun hjælpe 12 gange i løbet af en sæson.

Tilmelding sker via klubbens intrasystem, som alle medlemmer bliver oprettet i.

Den høje kontingentsats udgør: almindelig kontingentsats + 4000 kr.

Kontigent betales altid forud

Kontingent betales for en hel sæson ad gangen og skal betales i løbet af august måned eller umiddelbart efter indmeldelse. Kontingentrestance medfører, at man ikke får lov til at træne. Kontingentet er incl. kontingent til Dansk Skøjte Union på kr. 275.
Det er muligt, at få delt sit kontingent op i flere rater, men ved tilmelding binder man sig til en hel sæson og hermed betaling for hele sæsonen. 

Udmeldelse skal ske skriftligt til VSK’s bestyrelse

Ved udmeldelse refunderes indbetalt kontingent ikke.

Skøjteleje for sæson 2017/18: 500,- kr.

Skøjterne opbevares i skøjteudlejningen og kan ikke lånes med hjem, eller benyttes til friskøjtning.