DSU MÆRKEPRØVER

Dansk Skøjte Unions Mærkeprøveserie

Hvor og hvordan kan de forskellige mærker bestås?
Basic mærkeprøve
Basic mærket kan bestås ved private mærkeprøver i klubregi eller ved en Funskate konkurrence.
Ved private mærkeprøver inviterer klubben selv en mærkeprøvedommer/specialist
(inviterede dommer eller specialist skal være på enten mesterskabs- (Gruppe 2),
international- eller ISU-niveau)

Ved Funskate konkurrencer inviterer FU/TU en official til bedømmelse. Klubben vil
herefter modtage information om, hvilke løbere, der potentielt kan bestå baseret på deres præstation til Funskate konkurrencerne. Der er således kun et tilbud, og det er herefter op til træneren/klubben at beslutte, hvorvidt mærket skal aktiveres.

Der skal gå minimum 7 dage imellem afholdelse af en Basic mærkeprøve, før løberen kan stille op i en ny Basic mærkeprøve.
Der indbetales ligeledes 150 kr. til DSU for registrering og godkendelse af mærke. Dette beløb dækker også udsendelse af diplom.
•Såfremt der ønskes en nål til 60 kr., afkrydses dette på anmeldelsesblanketten. 
Særligt for Basic mærkeprøver i klubregi:
• Klubben dækker den inviterede dommers/specialists transportudgifter samt et honorar på 200 kr.

Tekniske krav
• Basic mærket består ikke længere af 2 separate dele, men fremstår nu som ét samlet mærke.
• Basic mærket skal udføres i et program til musik.
• Alle elementer vurderes med GOE værdier -5 til +5. Højst to af de krævede elementer må opnå en GOE-værdi på -1. De resterende elementer skal opnå en GOE på 0 eller bedre. Såfremt ét af de krævede elementer modtager GOE ringere end -1, eller hvis tre eller flere elementer modtager GOE på -1, kan mærket ikke bestås. Positive GOE’s kan ikke opveje for negative GOE’s for samme element.
• Et springelement kan ikke bestås med ”q”,”<”, ”<<”, ”!”eller ”e”.
• Det er Ikke tilladt at gentage elementer efter programmet.
• Den velkendte grundløbsdel af forlæns og baglæns kryds, valsetrin og mohawkvendinger skal vises som en naturlig del af programmet til godkendt niveau, både med og mod uret.

Øvrige mærker

• De øvrige mærker består fremadrettet kun af én del og kan kun bestås gennem deltagelse ved TU-godkendte konkurrencer:

DSU-konkurrencer
Privatkonkurrencer
Udenlandske konkurrencer
• Disse mærker er point baseret ud fra Total Element Score (TES). I TES indgår også GoE.

• Man kan kun bestå ét mærke pr. protokol.
• Teknisk Udvalg vil give svar til både klubben og DSU’s kontor indenfor 14 dage fra modtagelsen.
• Det er ikke nødvendigt at skrive på forhånd, såfremt en løber ønsker at forsøge at bestå et mærke.
• For hver indsendt protokol indbetales der et beløb på 200 kr. til DSU for registrering og godkendelse. Såfremt en løber består et mærke, dækker disse 200 kr. også for udsendelse af diplom.
• Såfremt der ønskes en nål til 60 kr., afkrydses dette på anmeldelsesblanketten (kan først modtages ved godkendelse af et fuldt mærke). 

Godkendelse af øvrige mærker
• Et godkendt mærkeprøvepanel skal bestå af
Overdommer på mesterskabs- (Gruppe 2), international- eller ISU-niveau

• Én af de tekniske specialister skal være på mesterskabs- (Gruppe 2), international- eller ISU-niveau.

• For mærkeprøver i mesterskabsrækken skal alle i panelerne være besat af officials på mesterskabsniveau (Gruppe 2) eller højere.

• Konkurrencer afholdes i henhold til gældende DSU-regler1
• Judges scores fra udenlandske konkurrencer fra ISU’s liste kan indsendes til TU på samme vilkår som judges scores fra danske konkurrencer. Judges scores fra internationale konkurrencer, der ikke står på ISU’s liste kan indsendes til TU, såfremt konkurrencen og panelet kan godkendes af TU.

Se Dansk Skøjte Unions konkurrenceregler og Kunstløbsreglementet

Aktivering af mærker
Skøjtesæsonen løber fra 01.07-30.06. Det er kun muligt at skifte én gang mellem mesterskabsrækken og konkurrencerækken indenfor en sæson.

Indplacering i M- eller K-række
Hvis en løber med et alderssvarende mærke til at kunne stille op i en mesterskabsrække, ønsker at stille op i konkurrencerækken, skal løberen deltage i én række over den alderssvarende række. Det f.eks. sige:
• Debs M skal løberen deltage i Novice K3 konkurrencerække
• Novice M skal løberen deltage i Junior K3 konkurrencerække
• Junior M eller Senior M skal løberen deltage i Senior K2 konkurrencerækker
Undtagelse fra ovennævnte
Hvis en løber har alderssvarende mærke til at deltage i Debs M (Bronze), men ønsker at løbe i K-rækken og aldrig har stillet op i Debs M, må løberen gerne stille op i Debs K2 (og skal i dette tilfælde ikke stille op i en række over den alderssvarende række).
Ved ny sæsonstart kan løberen vælge at fortsætte som konkurrenceløber eller igen stille op i den alderssvarende mesterskabsrække.

Aktivering af mærker
Basic 1 mærket skal aktiveres senest ved sæsonstart den følgende sæson.
Hvis en konkurrenceløber opnår alderssvarende mærke i løbet af sæsonen, kan hun/han skifte til den alderssvarende mesterskabsrække.
Hvis en løber i løbet af sæsonen opnår alderssvarende mærke eller består et højere mærke end det alderssvarende, har løberen mulighed for at gemme mærket til det skal bruges i aldersmæssig sammenhæng.
Løberen må dog kun bestå ét mærke over det alderssvarende mærke, løberen allerede har.
Mærkerækkefølge
Man kan kun bestå ét mærke pr. protokol og adgangsgivende mærke til én række over den, man løber i.

Mærkekrav
Basic-mærket
Elementer:
a) 1F eller 1Lz (må ikke modtage e, !, q, < eller <<)
b) Springkombination bestående af 2 enkelt spring som skal være forskellig fra det valgte enkelt spring i punkt a (må ikke være en sekvens og må ikke modtage e, !, q, < eller <<)
c) Usp på minimum level Basic
Grundløb (skal blot være inkluderet i programmet):
a) Forlæns og baglæns kryds til begge sider
b) Tretalsvendinger (valsetrin) til begge sider
c) Indvendige Mohawkvendinger til begge sider

Øvrige mærker:
Nedenstående tabel skal forstås således:
• F.eks. for at rykke i Cubs M, skal man i K-rækken opnå min 7.00 point i TES
• F.eks. for at rykke i Springs M, skal man i K-rækken eller i Cubs M opnå min. 10.00 point
• Særligt krav for at rykke fra enkelte K-rækker til M-rækker – se nedenstående tabel

Cubs M 7 point

Springs M 10 point

Debs M 12 point

Novice M 15 point

Junior M 20 point

Senior M 28 point

 

DSU Mærkeprøver