AFBUD TIL TRÆNERE 

Når der er særlig plan meldes afbud til den træner, der står på planen