Hanne Lund
Assisterende træner

Ansvarlig for skøjteskolen