VSK KLUBMÆRKER

VSK klubmærke 1:
Glide forlæns på to fødder
Racerbil (hugsiddende glid)
Falde og rejse sig op igen
Glide forlæns - med skub med begge fødder
Køre rundt på kurve på to fødder
Forlæns rødspætter


VSK klubmærke 2:
Glide forlæns på en fod (stork)
Glide baglæns på to fødder (mindst to meter)
Forlæns slalom på to fødder
Skøjtespring
Pirouette på to fødder (mindst en omgang)
Kombo: Forlæns rødspætter og baglæns rødspætter


VSK klubmærke 3:
Forlæns kryds i 8 tal
Forlæns slalom på skiftevis 1 og 2 fødder
Udvendig tretal (forlæns til baglæns) på begge fødder
Et-fods pirouette (minimum en omgang)
Skøjtespring + tåloop kombination
Hop til landing fra baglæns glid (afsæt på to fødder landing på en fod)

VSK klubmærke 4:
Baglæns kryds i 8 tal
Jackson-trin på cirkel
Et-fods pirouette (minimum 4 omgange)
Tå-loop
Salchow
Pistol + Flyver kombination på linje


VSK klubmærke 5:
Kryds på cirkel – forlæns og baglæns med mohawk
Baglæns slalom på en fod (begge fødder)
Forlæns indvendig twizzle med en omgang (begge fødder)
Forlæns dobbelt indvendig 3-tal
Siddepirouette (minimum to omgange - ikke nødvendigvis i fuld siddeposition (90 grader eller mindre))
Loop


VSK klubmærke 6:
Bremse (Åben T-position)
Opvarmnings trin på en hel bane
Piruettekombination med fodskifte: siddepiruette + baglæns stå piruette (minimum to omgange i hver position)
Parallelpirouette (minimum to omgange)
Flip
Loop-Loop springkombination